Rijprocedure.nl

LENS Media heeft een nieuw hulpmiddel voor de rijinstructeur ontwikkeld; praktijkinstructiefilms voor op de Apple iPad & binnenkort ook op Android. Elk onderdeel van de officiele rijprocedure wordt hierbij behandeld in een duidelijke geanimeerde en ingesproken animatiefilm.

Meest gebruikte app voor rijschoolhouders

Updates

Versie 2.1

15 oktober 2013
  • FIXED Een aantal kleine technische aanpassingen met betrekking tot het aankopen in de appStore

Versie 2.0

29 september 2013
  • NEW iOS 7 Ready
  • FIXED Diverse bug fixes
  • NEW Verbeterde layout

Versie 1.0

17 januari 2011
  • NEW Release Rijprocedure