Rijprocedure.nl

LENS Media heeft een nieuw hulpmiddel voor de rijinstructeur ontwikkeld; praktijkinstructiefilms voor op de Apple iPad & binnenkort ook op Android. Elk onderdeel van de officiele rijprocedure wordt hierbij behandeld in een duidelijke geanimeerde en ingesproken animatiefilm.

Meest gebruikte app voor rijschoolhouders

Versie 2.1

15 oktober 2013
  • FIXED Een aantal kleine technische aanpassingen met betrekking tot het aankopen in de appStore